स्थायी जागिरका लागि गोरखापत्र संस्थानमा विज्ञापन खुल्यो