टम्बो मोबाइल ब्राण्ड नेपाल भित्रियो, मोबाइल किन्दा आकर्षक अफर