सय दिने रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन आउंदै (पूर्णपाठसहित)

बेरोजगार निर्वाह भत्तासहितका रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराइने