नाडा अटो शो ६५ हजारले अवलोकन गरे, १००० गाडी र १६०० मोटरसाइकल बुकिङ