सिटी एक्स्प्रेसले ल्यायो “लखपति एक्स्प्रेस” योजना, ९० दिनसम्म चल्ने