घलेराजाको शासनस्थल भंगेरिचुली पर्यटकीय हव बन्दै, पर्यटन वोर्ड र समुदायको साथ उत्तिकै