प्रभु बैंकका ५ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टरहरु संचालनमा