लोकसेवाद्वारा जेठ १५ मा १५ हजार कर्मचारीको लागि विज्ञापन खोल्ने