लोकसेवाद्वारा स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन