२ हजार सुब्बा र खरिदारको लागि विज्ञापन खुल्यो (विज्ञापनसहित)