त्रिविद्वारा स्नातकोत्तर तहमा श्रम शिक्षा पढाई शुरु गर्दै, चार सेमष्टरमा अध्ययन गराउने गरी १९ वटा ‘पेपर’ तयार