‘डुइङ विजनेश इन्डेक्स २०२०’ मा नेपाल ९४ औं स्थानमा, गतवर्ष भन्दा सुधार

१० वटा सूचकांक मध्ये नेपालमा ५ वटामा सुधार